Mecburi Olan İş Güvenliği Kuralları

Mecburi Olan İş Güvenliği Kuralları

İş yerlerimizin daha güvenli ve daha çalışılabilir bir hale gelebilmesi için yasalaşan iş güvenliği, tüm işyerlerinin yapması gereken çok önemli bir husustur. 4857 sayılı kanun ile birlikte, 6331 sayılı İSG (iş sağlığı güvenliği) kanunu eğitimi iş yerlerine verilmesi mecburi ve zorunlu hale getirilmiştir. Yasa ile kanunlaşan bu olaya İzmir osgb (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) hizmet vermektedir. Bu kanun ile verilen hizmetler arasında. Her türlü patlamadan korunma dokümanı, acil durum eylem planı, iş güvenliği eğitimi, işyerinde yapılan tüm çalışmaların güvenliği hakkında uzman eğitimi, iş yerinin risk analizi, işyerine özel hekim, kanun gereğince işe giriş raporu, yıllık periyodik muayene, temel eğitim ve mobil sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Bu sayede işçilerin kendilerini daha güvenli, daha koruma ve risklerden uzak olduğunu hissettikleri bir yerde çalışmaları sağlanmaktadır.

4857 sayılı kanun ile birlikte yasalaşan bu olaya, her işyeri katılmak mecburiyetindedir ve her işçiye bu güvence sağlamaya mecburdur. Çünkü işçilerin güvenliğini sağlamak la hem kendi firmalarını hem de işçilerin güvenliği açısından oldukça büyük önem sarf etmektedir. İşte bu nedenden dolayı iş güvenliği uzmanı İzmir tarafından birçok yerde hizmete sunulmaktadır. Bu hizmeti devlet değil de, devlet kontrolünde özel birimler vermektedir. Bunun için seçim hakkı ise, işverene verilmiştir. Bu hizmetten yararlanmak mecbur olduğu için ve zamanla denetimleri daha da sıklaşacağı için, insanlar bu hizmeti tek el tarafından devlet hizmeti olarak bilmektedir. Bu yüzden bu hizmetin pahalı olduğu sanılsa da aslında yapılan işe bakıldığında fiyatlarda gayet cüzi olmaktadır. Her işyerinde bulunması gereken iş güvenliğini İzmir de uygulanmaktadır.

sponsor reklam

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir